Ve gerekçeli karar açıklandı! Wikipedia erişime açılıyor!

Ve+gerek%C3%A7eli+karar+a%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1%21;+Wikipedia+eri%C5%9Fime+a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor%21;
ABONE OL
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'yI erişimin engellemesini hak ihlali sayan kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylelikle; internet ortamının en büyük ansiklopedisi olan Wikipedia'nın erişime açılması için resmi süreç de başlamış oldu. Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak. Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi. AYM, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını kaydetti. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığını belirtti. 2017'de "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar" iddiasıyla engellenen internet sitesine ilişkin Wikimedia Vakfı, Yüksek Mahkemeye başvuru yaptı. Vakıf başvurusunda, sitenin herkese açık olduğunu ve herkesin sitede değişiklik yapabileceğine yer verdi. Başvuruda, sitede nihai doğruların yer almadığı ve zaman içine değişikliklere uğrayabileceği belirtildi. Wikipedia’da yer alan bir içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla yapılacak bir müdahalenin demokratik toplumda gerekli olduğuna ilişkin yeterli bir gerekçe konması gerektiği belirtilen AYM kararında, şu ifadelere yer verildi: "Başvurucunun erişimin engellenmesi kararına karşı yaptığı itiraz, içeriklerin ‘Devletin itibarını zedelemiş olması’ gibi hangi sebeplerle ‘Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ kapsamında ele alındığı anlaşılmayan bir gerekçeyle reddedilmiştir. Bu durum söz konusu kavramların geniş yorumlandığını düşündürtmektedir" Türkiye'de Nisan 2017'den bu yana erişime kapalı olan Wikıipedia'ya "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar" nedeniyle erişim engellenmişti. Wikipedia'ya yönelik, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulaması getirilmişti.  
twitter takip